KARYE-i KOMAN
Gnderen selim - Mart 01 2013 00:48:51
Koman Ky Osmanl zaman nfus bilgileriKarye-i mezbur meayih-i izamdan kdvet's-slehai's-salikin eyh Osman Efendi kendsi ve dervian sakin olub hariden avarza balu re'aya olmayub marnileyh duasnda istimdad ve hsn- himmete istinad olunacak aziz-i nadir'l-vcud olmala devam- devlet-i padiah- islam ediyyesine karye-i mezburda sakin olan dervian ile mdavemet almak zere karye-i merkum haneye dahil olmamtr.

Haber Metni
Koman Ky Osmanl zaman nfus bilgileriKarye-i mezbur meayih-i izamdan kdvet's-slehai's-salikin eyh Osman Efendi kendsi ve dervian sakin olub hariden avarza balu re'aya olmayub marnileyh duasnda istimdad ve hsn- himmete istinad olunacak aziz-i nadir'l-vcud olmala devam- devlet-i padiah- islam ediyyesine karye-i mezburda sakin olan dervian ile mdavemet almak zere karye-i merkum haneye dahil olmamtr.Haneha-i Ehl-i Menasb

Hane-i Ali veled-i Yusuf,'an erbab- timar- karye-im.
Hane-i Dier Ali veled-i Himmet,'an erbab- timar
Hane-i Mustafa veled-i Bekir,'an erbab- timar
Hane-i Mustafa veled-i Uurlu,'an erbab- timar
Hane-i Haydar veled-i Osman,'an erbab- timar
Hane-i Mehmed veled-i Hseyin,'an erbab- timar
Hane-i Ali birader-i o,'an erbab- timar
Hane-i brahim veled-i Yusuf,'an erbab- timar
Hane-i Ahmed veled-i Yusuf,'an erbab- timar
Hane-i Ahmed veled-i Hseyin,'an erbab- timar
Hane-i Fazl birader-i o,'an erbab- timar
Hane-i Mustafa veled-i Ahmed, sipahi zadedir
Hane-i Ltfi veled-i Hseyin Aa, sipahi zadedir


Haneha-i Sadat- Kiram der Karye-i m.

Hane-i Hseyin veled-i Musa,'an sadat- izam
Hane-i Seyyid smail veled-i Ali,'an sadat izam
Hane-i Seyyid Mustafa veled-i smail,'an sadat- izam
Hane-i Seyyid Mehmed veled-i Mahmud,'an sadat- izam
Hane-i Seyyid Kara Ali veled-i Hseyin,'an sadat- izam
Hane-i Sadi elebi ve Mahmud ve Mehmed ve Ebulkasm veledan- eyh Osman Efendi-zide takvah; mezburlar duasndan istimdad olunmak kdvet'sslehai's-salikin eyh Osman Efendi'nin evladlar olub avarz ve resm-i raiyyet virr re'ayadan olmaduklar deftere kayd olundu.


Haneha-i Mslmanan der Karye-i m.

Hane-i Osman veled-i Hseyin
Hane-i Abdurrahman veled-i Veli eyh
Hane-i mer veled-i Ali
Hane-i Himmet birader-i o
Hane-i Mustafa veled-i Mahmud, pir fani olmala kisbe kadir deildir.
Hane-i Mehmed veled-i Hasan
Hane-i veys veled-i Cafer
Hane-i Ali veled-i Cafer
Hane-i Yusuf veled-i Arab
Hane-i Ahmed veled-i Hseyin
Hane-i Musa veled-i Ali, fakir olmala haneye dahil deildir.
Hane-i Sleyman veled-i Bali
Hane-i Topal Mehmed veled-i Abdullah


Zemin-i Kseler der tasarruf- Hseyin Dede veled-i Hogeldi, mezkur pir ve ihtiyar olub hane-i avarz ekmee kudreti olmadundan gayri derviandan olmala elinde olan Kseler dimekle maruf zeminde avarz- divaniye ve tekalif-i rfiyyeden muaf olmak zere deftere kayd olund.

Koman Ky Osmanl Zaman yaplan nfus saymnda geerli olan bilgiler

Dkman iin Mevlt GNDODU'ya teekkr ederiz.